Kursangebot im Bodhi Dojo

Meditation

MBSR Kurse

Achtsamkeitstraining

Ji Kyo Jutsu

Ki Keiko